O projektu

2006 Ožívá myšlenka na vytvoření cyklostezky na tělese bývalé úzkorozchodné dráhy

2016 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) převedla pozemky, po kterých vedla úzkokolejná trať, Mikroregionu Frýdlantsko

2017 Proběhly přípravné projektové práce. Byla vyhotovena technická studie (více informací)

2018 Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (více informací)

Zákres plánované cyklostezky a fotodokumentace současného stavu tělesa bývalé úzkorozchodné tratě (2017)