Historie místní trati Frýdlant v Čechách – Heřmanice

1895 Zpracován první projekt trati.

Projekt zohledňoval dva základní požadavky a to, aby dráha mohla vést do továren a co nejblíže obcí, proto byla trať projektována jako úzkorozchodná.

Oficiálním účelem provozování dráhy byl dovoz českého uhlí pro průmyslové podniky v Kunraticích (Simonova cihelna), Dětřichově (textilní továrna Preibisch a Neumann) a Heřmanicích a odvoz jejich výrobků, ale také spojení těchto obcí s okresním městem. Dráha byla později využívána také pro osobní dopravu, zejména pro výlety na zámek ve Frýdlantu a do Jizerských hor.

1899 Zahájena stavba úzkorozchodné tratě

1900 Heřmanička uvedena do provozu

1900 – 1924 Provoz zajišťuje společnost Frýdlantské okresní dráhy (FOD)

1925 – 1938 Heřmaničku spravují a provozují Československé státní dráhy (ČSD)

1938 – 1945 Postoupení českého pohraničí Německé říši, trať přechází pod správu DRB

1945  Dráhu opět spravují ČSD, přeshraniční provoz nebyl obnoven

Trať je využívána zejména pro nákladní dopravu – svoz materiálu z čedičových lomů v Heřmanicích.

1957 Obnovena doprava osob

1976 Zastaven provoz tratě pro chatrný stav železničního svršku i spodku trati

1984 Úřední zrušení dráhy

1996 myšlenky na obnovení provozu do Polské Bogatyně, reálně však byla trať zlikvidována

Zdroje informací:

ČADA,  L., JUST, K., KUNT, M., Sedláček, R. Úzkorozchodná místní dráha Frýdlant v Čechách Heřmanice. 1. vyd. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2000.  128s. ISBN 80- 902706 – 2 -X

Frýdlant v Čechách – Heřmanice, Průvodce po úzkorozchodné dráze. Frýdlant :  Spolek “Frýdlantské okresní dráhy, 2005

Frýdlant – Heřmanice – (Reichenau – Zittau) [online] Pardubický spolek železniční dopravy [cit 17.11. 2018]

Železniční romantika je mrtvá. Heřmanička dojezdila před čtyřiceti lety [online] iDNES.cz [cit 17.11. 2018]